Stichting Zorgboerderij de Mare

Op 29 september 1999 opende Stichting Zorgboerderij de Mare haar deuren voor de eerste deelnemers van Van Boeijen. Met deze organisatie was, door bemiddeling van de Gemeente Noordenveld, een samenwerkingsovereenkomst aangegaan. De Mare bood aan twaalf mensen dagbesteding aan, deze hadden allen een verstandelijke beperking. Momenteel wonen en werken deelnemers bij ons, waarvan een gedeelte op de boerderij op Westeind 1 te Westervelde, een aantal wonen in Klein Soestdijk te Veenhuizen.

Bedrijfsfilosofie

Ieder mens is uniek, wij gaan op zoek naar de persoonlijke mogelijkheden en de talenten, niet naar de beperkingen. Zaken als `positive reinforcement`, `blinde versterking` en de `presentie methode` zijn termen die onze werkwijze verwoorden.
Wanneer er iemand zich bij de Mare aanmeldt met een hulpvraag, zijn ze vaak vastgelopen, ze hebben niet de zorg gehad met de juiste uitwerking. Samen met de cliënt wordt er bekeken wat er nodig is om het welbevinden van diegene te bevorderen, zodat zij optimaal kunnen functioneren. Ze kunnen bijvoorbeeld zichzelf leren respecteren en zullen daardoor gelukkiger worden, wat daarop weer een positieve uitwerking heeft op de omgeving. Negatief gedrag raakt door deze manier van werken naar de achtergrond en verdwijnt soms zelfs volledig.

Wij streven ernaar om op de boerderij een omgeving te creëren die fijn is en liefdevol. Elementen die hier sterk aan bijdragen zijn de natuurlijke omgeving, de ruimte, gezelligheid, vriendelijkheid en behulpzaamheid van de begeleiding maar vooral de rust. Ontplooiing is onder andere mogelijk op sportief-, creatief en muzikaal gebied. Wij boeren biologisch, de maaltijden zijn ook biologisch, dit past in onze filosofie. Respect voor mens, dier, omgeving en natuur staan bij ons hoog in het vaandel.

Cliënten

‘In 2002 kwam er een cliënt met een burn-out op de Mare. Zij was onderwijspsycholoog en was zo moe; het komen voor dagbesteding was al een opgave voor haar. Ze was helemaal niet meer in staat haar beroep uit te oefenen. Gedurende de twee jaar dat zij hier was leerde ze dat ze zich veel beter voelde als ze ook in de tuin en in de natuur bezig was en niet alleen op een kantoor en in scholen. Zij heeft inmiddels een partner gevonden, is de stad uitgegaan en woont nu in een huis met een tuin en heeft haar leven weer op de rails.’

Onze visie is door haar flink bijgesteld. We hebben van haar geleerd dat een mens een mens is, niet primair iemand met een diagnose die in een bepaald hokje is geplaatst. De hulpvragen kunnen sterk variëren, veelal hebben ze baat bij dagbesteding en wonen op onze boerderij. Inmiddels hebben wij meerdere doelgroepen waaronder mensen met psychische aandoeningen, met niet aangeboren hersenletsel en meervoudige beperkingen waaronder autisme. Ook zijn er mensen die willen re-integreren en mensen met een burn-out of andere hulpvragen.’

Voorwaarde voor plaatsing op de Mare is dat men affiniteit met buiten werken en met dieren moet hebben en dat het klikt met de andere mensen die hier al zijn.

Aan een plaatsing gaat altijd een proefperiode vooraf, waarin wij en de potentiële cliënt kunnen kijken of het ook geschikt is. Cliënten melden zich vaak bij ons aan door mond op mond reclame of via onze site.

Arbeidsplaatsen

Arend en Margreet Houwing, de Directeuren van de Mare waren in de beginperiode alleen werkzaam. De Mare is door de jaren heen gegroeid, er zijn momenteel tien mensen in loondienst. Daarnaast zijn er altijd stagiaires geweest vanuit de opleiding SAW en SPH en zijn er een aantal vrijwilligers verbonden aan de Mare.

Continuïteit

Naast dagbesteding is er een sterke vraag naar woonplekken voor de cliënten, vaak zoeken ze een combinatie van wonen en werken. Voor de Mare ontstond de mogelijkheid om woonruimte te creëren. Hiermee hebben we een veel stabielere situatie gecreëerd waarin er minder verloop is onder de cliënten. De markt voor dagbesteding lijkt wel wat verzadigd te worden, maar aan woonplekken is nog veel behoefte.

Er is duidelijk veel vraag naar 24-uurs begeleiding, 7 dagen per week. Dit willen we ze graag aanbieden, ze hebben behoefte aan stabiliteit en ritme. Wanneer wij intern wonen, en meer privacy hebben door een eigen appartement in het woonhuis te integreren, kunnen de bewoners ook in het weekend bij ons verblijven. Dit levert tevens extra zorggelden op voor de dagdelen in het weekeinde omdat we dan ook zorg kunnen aanbieden.

Locatie

De boerderij grenst aan het beekdalgebied van de Slokkert waar je prachtig kunt wandelen. Van de vereniging voor Natuurmonumenten pachten wij grond om ons vee te kunnen laten grazen in de zomerperioden en voor het winnen van hooi. Die pachtovereenkomst is iedere keer voor een jaar en we zouden het goed voor de continuïteit van de Mare vinden als dat een wat duurzamere constructie zou kunnen worden.

Welke faciliteiten zijn er?

Zoals u waarschijnlijk al weet hebben we bij de Mare twee locaties waar gewoond wordt. Op de boerderij in Westervelde en op Klein Soestdijk in Veenhuizen.

Op de boerderij hebben de bewoners de beschikking tot een eigen kamer. De woonkamer, keuken, kantine, douches en toiletten worden gemeenschappelijk met elkaar gedeeld. Buiten zijn er stallen, een werkplaats, twee moestuinen met een kas, een paardrijbak, en een héérlijke zwemvijver. De weilanden waar de paarden en koeien grazen grenzen aan een groot natuurgebied, waar zandpaden zijn voor mooie en rustige wandelroutes.

In Veenhuizen hebben de bewoners een eigen ruime kamer met luxe sanitaire voorzieningen. De woonkamer, eetkamer en keuken is voor gezamenlijk gebruik. Buiten is een ruim terras met een zwembadje. De grote tuin met zijn oude beuken en reusachtige rododendrons nodigen uit om heerlijk in te wandelen en een plekje uit te zoeken om te gaan zitten.