ANBI status verkregen

Stichting Zorgboerderij de Mare is sinds 2014 een algemeen nut beogende instelling (ANBI) Dit betekent dat wij giften mogen ontvangen zonder dat daar belastingen over moeten worden betaald. Mocht u een donatie willen geven is dit heel goed mogelijk. Door alle bezuinigingen in de zorg kunnen wij dit zeer goed gebruiken.

Op dit moment zijn wij aan het sparen voor een nieuwe dagbestedings-ruimte en we willen graag een grote bus zodat we met z’n allen uitjes kunnen maken, maar ook voor ziekenhuis bezoekjes of het brengen en halen van bewoners.

STICHTING ZORGBOERDERIJ DE MARE
Westeind 1
9337 TA Westervelde
Nederland
+31 (0)592- 612 747
NL34 RABO 0171 0646 66
RSIN 8075.09.802

Bijgekomen giften 2015
Afgeschreven bankkosten
Saldo 31-12-2015

Bijgekomen gift 26-09-2016
Bijgekomen gift 31-03-2017
Totaal afgeschreven bankkosten
Saldo 31-12-2016

Bijgekomen giften
Afgeschreven bankkosten
Saldo 31-12-2017

Bijgekomen giften
Afgeschreven bankkosten
Saldo 31-12-2018

Bijgekomen giften
Afgeschreven bankkosten
Saldo 31-12-2019

Bijgekomen giften
Afgeschreven bankkosten
Uitgave (Epilepsie detectie apparaat)
Uitgave (Trampoline)
Saldo 31-12-2020

€ 0,00
€ 82,80
€ -43.45

€ 50,00
€ 1.500,00
€ 157,92
€ 39,35

€ 1.550
€ 132,63
€ 1.451,18

€ 60,00
€ 83,32
€ 1.427,86

€ 60,00
€ 83,37
€ 1.428

€ 1.410,04
€ 83,38
€ 1.786,44
€ 549,90
€ 194,81


Voor de hoofdlijnen van het actuele beleidsplans en een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten verwijzen wij u naar het jaarverslag.

Deze pagina is het laatst bijgewerkt op 10-03-2021