ANBI status verkregen

Stichting Zorgboerderij de Mare is sinds 2014 een algemeen nut beogende instelling (ANBI) Dit betekent dat wij giften mogen ontvangen zonder dat daar belastingen over moeten worden betaald. Mocht u een donatie willen geven is dit heel goed mogelijk. Door alle bezuinigingen in de zorg kunnen wij dit zeer goed gebruiken.

Op dit moment zijn wij aan het sparen voor een nieuwe dagbestedings-ruimte en we willen graag een grote bus zodat we met z’n allen uitjes kunnen maken, maar ook voor ziekenhuis bezoekjes of het brengen en halen van bewoners.

STICHTING ZORGBOERDERIJ DE MARE
Westeind 1
9337 TA Westervelde
Nederland
+31 (0)592- 612 747
NL34 RABO 0171 0646 66
RSIN 8075.09.802

Saldo 31-12-2015
Bij gekomen giften 2015
Afgeschreven bankkosten

Saldo 31-12-2016
bijgekomen gift 26-09-2016 (1)
bijgekomen gift 31-03-2017 (2)
Totaal afgeschreven bankkosten

Saldo 29-09-2017

€ -43,45
€ 0,00
€ 82,80

€ 39,35
€ 50,00
€ 1.500,00
€ 157,92

€ 1.471,88

(1) R.C. Beheer ten Boer – algemene bijdrage
(2) De Vrienden van Wittelte – bijdrage pelletpers

Deze ANBI rekening wordt door het bestuur beheerd.
Ons bestuur bestaat uit:

Dhr. C. Beuker (Voorzitter)
Dhr. R.C. van Kampen (Penningmeester)
Mevr. H.F. Cnossen (Secretaris)

De bezoldiging van het bestuur is nihil. In 2015 zijn geen activiteiten en baten gegenereerd. In 2016 hebben wij een gift gekregen van De Vrienden van Wittelte, deze bijdrage is bedoeld voor de aanschaf van een pelletpers.

Voor de hoofdlijnen van het actuele beleidsplans en een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten verwijzen wij u naar het jaarverslag.

 

Deze pagina is het laatst bijgewerkt op 29-09-2017