Kjeld, kjeld! Koud dat het is! Tiny had ondertussen de smaak te pakken op het ijs. Weliswaar zonder schaatsen. De vijver was nog niet geheel stevig bevroren, maar toch trotseerden een paar mensen alvast de elementen. Als het nog even goed door vriest, dan is het niet uitgesloten dat er van de week geschaatst wordt.